Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ - αναφορά στο νέο μου βιβλίο

Πληροφορώ τους αναγνώστες της σελίδας μου ότι εξέδωσα σε μορφή epub ένα βιβλίο φιλοσοφίας με τίτλο “Τρόπος και ΕίναιΕισαγωγή στην φιλοσοφία του νεολογικού υλοθεϊσμού”.
Παραθέτω στη συνέχεια τα περιεχόμενα και το προοίμιο του έργου.

Το “Τρόπος και Είναι” μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Περιεχόμενα 


Προοίμιο
Εισαγωγικό σημείωμα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Πρώτη φιλοσοφία
Προλεγόμενα στη πρόταση 1
Επέκταση στα προλεγόμενα στη πρόταση 1
Λόγος περί της άγνοιας
Πρώτη πρόταση (εναρκτήρια πρόταση)
Πρόσθετη επεξήγηση στην ενδέκατη διαπίστωση
Σχόλιο 1 στην 1η πρόταση
Σχόλιο 2 στην 1η πρόταση
Σχόλιο 3 στη 1η πρόταση
Σχόλιο 4 στην 1η πρόταση
Σύνοψη των ιδεών που αναπτύχθηκαν στα 4 σχόλια
Παραγόμενες σκέψεις εκ της δηλοτικότητος των ανωτέρω
Σχόλιο 5 στη 1η πρόταση
Σχόλιο 6 – επί του ερωτήματος του 5ου σχολίου
Σχόλιο 7 στη 1η πρόταση
Δεύτερη πρόταση
Σχόλιο 1 στη δεύτερη πρόταση
Σχόλιο 2 στη 2η πρόταση
Β. Κοσμολογία ή περί του Είναι
Λόγος περί ταχύτητος
Περί της άπειρης ταχύτητας
Περί ταχύτητος
Περί της δομικής ταχύτητας
Περί της δομικής κίνησης
Περί ταχύτητος συνέχεια
Πρόσθετη επεξήγηση περί κινήσεως
Περί ταχύτητας και φωτός (συνέχεια του προηγουμένου)
Περί Λόγου – άπειρης ταχύτητας
Περί του νοείν και είναι
Περί των κοσμικών γενών
Περί των θεών ως μέρος της κοσμολογίας
Περί της πρώτης και ύστερης φιλοσοφίας
Παραγόμενη σκέψη: περί των θείων ροπών και υποστάσεων
Περί της ονοματοθεσίας των θεών
Περί θεών
Περί νοητικής ύλης και κοσμικής ψυχής
Συμπέρασμα περί του Τρόπου και Είναι
Γ. Δεύτερη φιλοσοφία
Περί της ανθρώπινης ύπαρξης
Περί σώματος
Περί της ψυχής
Παραγόμενη σκέψη (περί ψυχής)
Περί ψυχής συνέχεια:
Περί της συνείδησης και ψυχής
Παραγόμενη σκέψη: Περί της ύπαρξης και του θανάτου / περί της μοίρας της ψυχής
Περί του ήθους, της ηθικής και της αρετής
Παραγόμενη σκέψη: περί της ηθικής και της αρετής
Περί ηθικής
Συμπεράσματα
Πολιτειολογία ή περί αρμονικής πολιτείας
Περί της ουσίας της φιλοσοφίας
Περί της πορείας προς την αλήθεια και του κοινωνικού της νοήματος
Περί αρμονικής πολιτείας
Περί της εργασίας και της δημιουργίας (ο μικρός και ο μέγας διάκοσμος)
Περί της εμβίωσης του ωραίου και της τέχνης
Περί θρησκείας
Δ. Γενικά συμπεράσματα και αποφθέγματα
Προλεγόμενα των συμπερασμάτων
Συμπέρασμα 1
Συμπέρασμα 2
Συμπέρασμα 3
Συμπέρασμα 4
Συμπέρασμα 5
Συμπέρασμα 6
Συμπέρασμα 7
Συμπέρασμα 8
Συμπέρασμα 9
Συμπέρασμα 10
Συμπέρασμα 11
Συμπέρασμα 12
Συμπέρασμα 13
Συμπέρασμα 14
Συμπέρασμα 15
Συμπέρασμα 16
Συμπέρασμα 17
Συμπέρασμα 18
Συμπέρασμα 19
Συμπέρασμα 20
Συμπέρασμα 21
Συμπέρασμα 22
Συμπέρασμα 23
Συμπέρασμα 24
Συμπέρασμα 25
Συμπέρασμα 26
Συμπέρασμα 27
Συμπέρασμα 28
Συμπέρασμα 29
Συμπέρασμα 30
Συμπέρασμα 31
Συμπέρασμα 32
Συμπέρασμα 33
Συμπέρασμα 34
Συμπέρασμα 35
Συμπέρασμα 36
Συμπέρασμα 37
Συμπέρασμα 38
Σύνοψη περί της εικόνας του κόσμου
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Προοίμιο


Στο έργο αυτό καταγράφεται ένας νέος τρόπος του νοείν που ανταποκρίνεται κατά την κρίση μου ευκρινέστερα στο τρόπο με τον οποίο διέπεται το γίγνεσθαι—Είναι εκ της εμφάνειας του οποίου εξάγεται.
Θεωρώ πως ο νέος Λόγος–Τρόπος αποτελεί ένα βήμα μπροστά στην εξέλιξη της σκέψης και συμπληρώνει τα κενά της επιφατικής λογικής, τυπικής και διαλεκτικής, που συνέβαλλαν στο να βλέπουμε τα πράγματα κατά ένα τρόπο ελλειπή και ενίοτε παραμορφωτικό.
Συνεπώς από τον νέο Λόγο–Τρόπο αναδύεται μια άλλη κοσμολογική εικόνα ή παράσταση ή εννόηση του Είναι που ενισχύει ακόμα περισσότερο την αρχή της σχέσης ανάμεσα στο Τρόπο και το Είναι, εισάγοντας επιπρόσθετα την εξέλιξη στο τρόπο του νοείν μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι, ενάντια σε κάθε δογματική θεώρηση που ορίζει την λογική ως ένα δοσμένο και τετελειομένο όργανο από καταβολής κόσμου.
Ο κόσμος μας είναι ο διάκοσμος του τρόπου ο οποίος υπόκειται σε αναθεώρηση και εξέλιξη, που σημαίνει πως αναφερόμαστε σε ένα ιστορικό σκεπτικισμό που δημιουργεί την ελπίδα πως είναι δυνατή η ευκρινέστερη προσέγγιση του πραγματικού ως νοητής παράστασης μέσα από την βελτίωση του τρόπου του νοείν τα πράγματα, κατά παρακολούθηση των πραγμάτων και όχι κατ’ αυθαίρετη νοητική παραγωγή.
Όσο απομακρυνόμαστε από την σχέση του νοείν με τα πράγματα ή ακόμα χειρότερο όσο απομακρυνόμαστε από το νοείν και τον έλλογο τρόπο, τόσο περισσότερο βυθιζόμαστε στο ψευδόκοσμο των αυθαίρετων παραστάσεων.
Στην εξέλιξη του έργου ως λόγου κοσμολογικού προσεγγίζονται τα μεγάλα ζητήματα της σκέψης τα οποία εξετάζονται ως προς την ουσία τους, την σχέση τους με τον νέο Λόγο και το κοσμολογικό περιέχον, χωρίς να αναπτύσσονται στις λεπτομέρειες τους. Διότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα ξέφευγε από τον κεντρικό σκοπό του έργου.
Το παρόν έργο αποτελεί εισαγωγή στην φιλοσοφία του Νεολογικού Υλοθεϊσμού και άνοιγμα σε μια νέα παράσταση του κόσμου.
.......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που είναι εκτός θέματος δεν θα δημοσιεύονται.